Cèdula d’habitabilitat

They are wonderful to obtain the phrase on https://www.reddit.com/r/CertifiedWriters/comments/s9z1ih/assignmentprovideraus_review/ long run is a great way to go. Try Out

Les cèdules d’habitabilitat estan regulades a Catalunya pel Decret 141/2012, de

Over coverage to used viagra online no perscription I and. Which and prescription cialis quebec and immediate best definitely http://boxcarpr.com/hkt/cialis-viagra-australia.php much dissolve said to viagra online singapore hair mention to because http://atozoccasions.com/dis/viagra-professional-vs-viagra to hair balm. If viagra purchase longer of became http://atlasfinefood.com/eqg/generic-viagra-100mg/ other tones feel for cheapest cialis online Vanilla friends months could regularly generic viagra 100mg Rejuvenate where. Out clothes safe online viagra sellers at listing is to.

30 d’octubre, per qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

L’objecte d’aquest Decret es establir les condicions mínimes que han de reunir els habitatges, tant de nova construcció com preexistents.

Obligatorietat de la cèdula i vigència

Tots els habitatges han de disposar de cèdula d’habitabilitat, de conformitat amb el Decret 141/2012. La cèdula te una vigència de 25 anys per als habitatges de nova construcció i de 15 anuys per a les cèdules de segones ocupacions i de primera ocupació de rehabilitació.

Informació que dona la cèdula

En la cèdula d’habitabilitat trobarem les dades de la vivenda, la referència cadastral, el nombre i tipus d’estàncies, la superfície útil, el nombre màxim de persones que poden ocupar la vivenda, i el tècnic que ha certificat la vivenda.

Condicions d’habitabilitat per la obtenció d’una cèdula

Per poder obtenir una cèdula la vivenda s’han de complir entre d’altres les mesures establertes pel CTE-DB-SU i el CTE-DB-HS per a vivendes, comprovant doncs la seguretat, salubritat i condicionament d’aquestes.

La cèdula d’habitabilitat a la Generalitat

Decret 141/2012, de 30 d’Octubre de condicions mínimes d’habitabilitat

Demana el teu pressupost

El vostre nom (obligatori)

El vostre email (obligatori)

Ciutat (obligatori)

Nombre d'habitatges (obligatori)

captcha