Certificat d’eficiència energètica

castellano

Per a què serveix?

El certificat energètic ens dóna una idea del consum d’energia que necessitem per mantenir una vivenda o local en condicions de confort. El consum dependrà de variables com l’orientació, tipus d’aïllament i finestres, eficiència dels aparells escalfadors i/o refrigerants, etc…

L’objectiu del certificat energètic és informar d’aquesta eficiència al comprador o llogater, per ajudar-lo a decidir a l’hora d’escollir.

La categoria d’eficiència energètica bé donada per una lletra, que va de la A fins a la G, essent la A més eficient que la G, necessitant la G 10 vegades més energia que la A per a mantenir les mateixes condicions de confort.

En el certificat també es mostra el consum d’energia anual i les emissions de CO2.

L’informe inclou una proposta de millores en l’eficiència energètica detallades i valorades, amb el període de retorn de la inversió.

Quan és obligatori tindre’l?

Quan es construeixin, venguin o lloguin edificis o unitats d’aquests, el certificat energètic o una còpia d’aquest s’haurà de  mostrar al comprador o nou arrendatari.

 Excepcions:

– edificis o parts d’edificis que es comprin per a reformes o demolició

– edificis o parts d’edificis que el seu ús sigui inferior a 4 mesos

– edificis o parts d’edificis aïllats amb una superfície útil interior inferior a 50m2

Quins son els tècnics competents?

– Arquitectes

– Aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de l’edificació

– Enginyers industrials i enginyers tècnics industrials

Com es fa el certificat?

El tècnic habilitat realitza la visita a l’immoble per a prendre les dades necessàries per a emetre el certificat, i un cop realitzat al despatx, s’envia telemàticament a l’ICAEN (Institut Català d’Energia), que revisa la informació i emet el certificat energètic.

L’ICAEN disposarà d’un registre públic de certificadors autoritzats i edificis o parts d’edificis amb certificat.

Taxes Generalitat

Real Decreto 235/2013

Preus certificat energètic

 

CASETA

 

 

 

Contacte

El vostre nom (obligatori)

El vostre email (obligatori)

Ciutat (obligatori)

captcha